Novinky z DDM

Činnost DDM BETA

Vážení účastníci zájmového vzdělávání, na základě usnesení vlády ČR je činnost DDM BETA jako střediska volného času omezena tak, že je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. Online výuka některých útvarů nadále probíhá. S ostatními se těšíme na shledání po změně těchto opatření a dále vás budeme informovat.

Kolektiv zaměstnanců DDM BETA Pardubice

Plánované akce

ZRUŠENO - Sobotní pohádka - O Sněhurce
23.01.2021 10:00

(Dubina)

Zobrazit celé
ZRUŠENO - Dílny pro seniory
26.01.2021 09:30

(Beta)

Zobrazit celé
ZRUŠENO - Safari karneval
06.02.2021 15:00

(Dubina)

Zobrazit celé
ZRUŠENO - Dílny pro seniory
09.02.2021 09:30

(Beta)

Zobrazit celé
Dílny pro seniory
23.02.2021 09:30

(Beta)

Zobrazit celé
Sobotní pohádka - O kůzlátkách
27.02.2021 10:00

(Dubina)

Zobrazit celé

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

Ilustrační obrázek obličeje

kroužky & kluby

Elektronická přihláška
© 2016-2021 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice